Kredit

Kredit je najprimernejši način financiranja za vse, ki prisegajo na klasiko.

Ob podpisu pogodbe postane kreditojemalec lastnik vozila, tako z ekonomskega (uporaba) kot pravnega vidika (lastništvo).

V primerjavi s finančnim lizingom veljajo nekoliko strožji kriteriji odobravanja, zaradi zavarovanja terjatev pa je potrebno računati tudi z dodatnimi stroški iz tega naslova.

Pri nas lahko dobite enega izmed naslednjih kreditov.

 • Kredit s fiksno obrestno mero do 84 mesecev omogoča boljšo preglednost, saj so obroki, navedeni v EUR, enaki skozi vse obdobje financiranja.

 • Kredit z variabilno obrestno mero do 84 mesecev je na začetku praviloma ugodnejši, vendar se obroki prilagajajo gibanju obrestnih mer na finančnih trgih ter se s tem tudi ustrezno spreminjajo. V primeru večjih nihanj se tako lahko tudi višina mesečnega obroka bistveno spremeni.

Dokumenti za sklenitev kredita:

 • Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji, naslovljen na kreditojemalca.

 • Zaposleni predložijo:
 •       - Originalne plačilne liste za zadnje 3 mesece.
        - Potrdilo delodajalca o plači in podpisan ter potrjen obrazec upravno - izplačilne prepovedi.
        - Originalni bančni izpisek o prometu na osebnem računu ali internetni izpisek za zadnje 3 mesece ( na posebno zahtevo tudi potrdilo banke o 3 mesečnih prilivih na osebnem računu ).

 • Upokojenci predložijo:
        - Originalni zadnji pokojninski odrezek.
        - Podpisan obrazec upravno - izplačilne prepovedi.
        - Originalni bančni izpisek o prometu na osebnem računu ali internetni izpisek za zadnje 3 mesece ( na posebno zahtevo tudi potrdilo banke o 3 mesečnih prilivih na osebnem računu ).

 • Kopija osebnega dokumenta ( obe strani ) in kopija potrdila o davčni številki.
 • Za rabljeno vozilo - kopija odjavljenega prometnega dovoljenja, komisijska/kupoprodajna pogodba.

 •  

 

 

 

Bookmark & Share