Pogosta vprašanja

Imate vprašanja povezana s Ford Credit finančnimi produkti? Odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja so spodaj.

Finančni lizing

Ali lahko pogodbo o financiranju prekinemo pred iztekom?
Da. V tem primeru se jemalec lizinga obrne na Summit Leasing Slovenija in zahteva kontaktno osebo za predčasna poplačila, ki mu posreduje ustrezen izračun obveznosti.

Kolikšen čas je potreben za odobritev lizinga?
V primeru popolne dokumentacije in ustrezne bonitete jemalca je lizing odobren v enem dnevu.

Ali lahko dobi lizing oseba, ki dela za določen čas?
V tem primeru se s stranko dogovarjamo individualno.

Ali lahko lizing pridobi tudi s.p.?
Da. Predložiti mora zahtevane dokumente, na osnovi katerih Summit Leasing Slovenija odobri ali zavrne financiranje.

Kako poteka sistem odplačevanja lizinga?
Summit Leasing Slovenija vsak mesec pošlje obvestilo za poravnavo obveznosti.

Ali lahko dobim lizing za rabljeno vozilo?
Da, ob ustrezni boniteti stranke.

Kdo skrbi za podaljšanje registracije in zavarovanja?
Po pogodbi mora stranka sama skrbeti za podaljšanje registracije in zavarovanja, vendar Summit Leasing Slovenija mesec pred iztekom pošlje strankam obvestilo o izteku registracije in zavarovanja.

Operativni lizing

Kolikšen čas je potreben za odobritev lizinga?
V primeru popolne dokumentacije in ustrezne bonitete jemalca je lizing odobren v enem dnevu.

Ali lahko dobi lizing oseba, ki dela za določen čas?
V tem primeru se s stranko dogovarjamo individualno.

Ali lahko lizing pridobi tudi s.p.?
Da. Predložiti mora zahtevane dokumente, na osnovi katerih Summit Leasing Slovenija odobri ali zavrne financiranje.

Kako poteka sistem odplačevanja lizinga?
Summit Leasing Slovenija vsak mesec pošlje račun za poravnavo obveznosti.

Ali lahko dobim lizing za rabljeno vozilo?
Da, ob ustrezni boniteti stranke.

Kdo skrbi za podaljšanje registracije in zavarovanja?
Po pogodbi mora stranka sama skrbeti za podaljšanje registracije in zavarovanja, vendar Summit Leasing Slovenija mesec pred iztekom pošlje strankam obvestilo o izteku registracije in zavarovanja.

Kaj storiti v primeru, če prevozim več kilometrov, kot je določeno v pogodbi?
V pogodbi je opredeljen strošek dodatnega kilometra na osnovi katerega se obračunajo kilometri prevoženi nad pogodbeno dogovorjenim številom.

Kredit

Ali lahko prekinem pogodbo o financiranju pred iztekom?
Da. V tem primeru se kreditojemalec obrne na Summit Leasing Slovenija in zahteva kontaktno osebo za predčasna poplačila, ki mu posreduje ustrezen izračun obveznosti.

Kolikšen čas je potreben za odobritev kredita?
V primeru popolne dokumentacije in ustrezne bonitete jemalca je kredit odobren v enem dnevu.

Ali lahko dobi kredit oseba, ki dela za določen čas?
V tem primeru se s stranko dogovarjamo individualno.

Ali lahko dobim kredit za rabljeno vozilo?
Da, ob ustrezni boniteti stranke.

Bookmark & Share