Aktivnosti

Zavzemamo se in smo hkrati aktivno vključeni v trajnostni napredek na področju zmanjšanja našega vpliva na okolje. V proizvodnem obratu v Dagenhamu v Veliki Britaniji smo začeli z uporabo vetrnih turbin, v obratu Bridgend pa z uporabo solarne plošče za pridobivanje elektrike. Uvedli smo reciklažne pobude tako za končne izdelke kot za proizvodne postopke.

Po vsej Evropi uvajamo in predstavljamo vozila Flexifuel s pogonom na gorivo E85, vključno s široko paleto alternativnih goriv.

 • Zanimivosti

  Kaj je PSI?

  Predstavili smo popolnoma nov pristop oblikovanja bolj zelenih vozil. Indeks trajnosti izdelkov, orodje za upravljanje projektiranja za okoljsko trajnost, obravnava učinke naših vozil na okolje, družbo in gospodarstvo že od začetnih faz razvoja avtomobilov. V neodvisni raziskavi je bil PSI ovrednoten kot indeks, ki teži k zagotoviti popolne trajnosti vozila. Skladen je z ISO 14040, mednarodnim standardom Ocenjevanja življenjskega cikla:

  Življenjski cikel potenciala segrevanja ozračja (večinoma izpusti CO 2)
  Življenjski cikel potenciala kakovosti zraka (vsi drugi izpusti v zrak)
  Uporaba trajnostnih materialov (reciklirani in obnovljivi materiali)
  Kakovost zraka v notranjosti vozila (s certifikatom za alergije TÜV)
  Vpliv hrupa na zunanjost (hrup pri vožnji)
  Varnost za potnike in pešce
  Zmožnost mobilnosti (sedeži in kapaciteta prtljažnika v primerjavi z velikostjo vozila)
  Lastniški stroški v življenjskem ciklu (vsi stroški za prva tri leta)

  Ob upoštevanju indeksa trajnosti smo oblikovali modela Ford S-MAX in Galaxy. Novi Galaxy ima v primerjavi s prejšnjim učinkovitejša okoljska, socialna in ekonomska merila.

  Vsa Fordova vozila razvijamo ob upoštevanju indeksa trajnosti (PSI).

  Dagenham - zeleni proizvodni obrat

  Kjerkoli in kadarkoli je to mogoče, uporabljamo obnovljive vire energije. Naš proizvodni obrat v Dagenhamu v Veliki Britaniji je prvi avtomobilski obrat, ki vse potrebe po električni energiji 100 % pokriva z uporabo vetrnih turbin. Oskrbujejo nas z več kot 6 milijoni kWh električne moči letno. Obenem je v zadnjih petih letih obrat Dagenham s pametnimi postopki recikliranja za 67 % zmanjšal porabo vode.

  Obnovljiva energija v Bridgendu

  Naša elektrarna v Bridgendu v Walesu v primerjavi s katerimkoli avtomobilskim proizvodnim središčem v Evropi slovi po največjem številu solarnih plošč. Šestindvajset fotonapetostnih (solarnih) plošč proizvede zadostno količino energije, da z njo osvetlimo površino 10.000 kvadratnih metrov. Naši izpusti CO 2 se bodo v 30 letih zmanjšali za 4400 ton, kar je pozitiven vpliv na sedanjost in prihodnost.
 • Izrabljena motorna vozila

  Izrabljena motorna vozila

  Zaradi večje stopnje trajnosti so številni sestavni deli naših vozil v celoti ali deloma narejeni iz že recikliranega materiala in so primerni za nadaljnje recikliranje. Skladno s standardom ISO 22628 vsebujejo vsa vozila znamke Ford vsaj 85 % delov, ki jih je mogoče predelati.
 • Materiali in REACh

  Trajnostno upravljanje z materiali pri Fordu


  REACh regulativa


  Ford ima tradicijo okolju prijaznega in celostnega upravljanja z materiali. Razvoj IT-tehnologij je Fordu omogočil sistematično preverjanje učinka dobavljenih materialov na zdravje in okolje. Že v začetku 80. let dvajsetega stoletja je Ford razvil notranji svetovni standard, ki je omejeval ali prepovedoval uporabo nevarnih snovi. Ta standard pri Fordu posodabljajo vsako leto, na ta način so vanj vključene najnovejše spremembe v skladu z zakonodajo in civilnimi pobudami. Standard predstavlja osnovo za komunikacijo z dobavitelji, ki morajo zagotoviti informacije o sestavi svojih izdelkov.

  Naslednji mejnik v zgodovini upravljanja z materiali je bila Direktiva Evropske unije o izrabljenih vozilih (2000/53/ES), ki je omejila vsebnost svinca, živega srebra, kadmija in 6-valentnega kroma v vozilih. V skladu z zahtevami te direktive je avtomobilska panoga skupaj z dobavitelji vzpostavila skupno podatkovno zbirko informacij o vsebini materialov v trdnih delih in razvila Globalni seznam avtomobilskih snovi, ki jih je treba prijaviti (Global Automotive Declarable Substance List – GADSL). Ta seznam od dobaviteljev zahteva, da prijavijo prisotnost določenih snovi v svojih izdelkih, ali prepove njihovo uporabo.

  Od 1. julija 2007 velja Uredba 1907/2006/ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACh). S to obsežno zakonodajo za zaščito zdravja in okolja bo EU sistematično preverjala in nadzirala bistvene lastnosti, uporabo, izločanje in izrabljenost snovi.

  Evropska agencija za kemijo ECHA objavlja seznam skrb vzbujajočih snovi, 'Seznam SVHC'. Te snovi imajo lahko resen učinek na človeško zdravje in okolje, zato za njih velja zahteva za odobritev ali omejitev. Če je izdana odobritev za določeno snov, mora biti njena uporaba nadzorovana, obvezni so tudi ukrepi za upravljanje s tveganjem, na primer osebna zaščita ali nadzor delovnega mesta. Snovi s seznama SVHC so vključene v seznam GADSL in naš notranji standard omejenih ali prepovedanih materialov vsaj kot snovi, ki jih je treba prijaviti.

  V primeru vprašanj ali dodatnih informacij pošljite sporočilo na naslov reach@ford.com.
 • Po Evropi

  Pilotski projekti

  Skupaj z našimi partnerji testiramo potencialno obsežno predstavitev in uvedbo goriva E85 in vozil Flexifuel (FFV). Organizacija BEST (Bioethanol for Sustainable Transport), ki je eden izmed naših parterjev, je pripravila pilotne projekte in ti že potekajo v Veliki Britaniji, Španiji, Italiji, Nemčiji in na Nizozemskem. Poleg tega vladni organ PROCURA, ki je izdal priporočila za trajnostne prakse, že uvaja testne programe v Italiji, Španiji, na Portugalskem, Poljskem in Nizozemskem.

  Švedska

  Na Švedskem je med 80 - 90% vseh prodanih modelov Focusa in C-MAXa s FFV tehnologijo. Švedska je odličen primer doseženega rezultata, ko skupaj sodelujejo različni industrijski partnerji. Ford je prevzel vodilno vlogo za nadaljnji razvoj uporabe alternatvnih goriv. Del uspeha, glede uporabe FFV tehnologije (E85/FFV) so tudi naslednje ugodnosti, ki so zagotovljene s strani države:

  - Brezplačno parkiranje v določenih mestih
  - Zmanjšana zavarovalnina vozila
  - Zmanjšani davek za vozila pravnih oseb
  - Nižji letni davek za registracijo vozila
  - Bioetanol ima nižjo stopnjo davka za mineralna olja.

  V svojem programu je Švedska vlada določila, da mora biti do 75 odstotkov njihovih vozil na alternativno gorivo (razen vozil za prvo pomoč). Po zakonu morajo imeti vsi bencinski servisi, z letnim prometom preko 1000 kubičnih metrov, tudi črpalko za alternativno gorivo (do 31. decembra 2009). Prav tako morajo vsi novi bencinski servisi nuditi alternativna goriva. Od leta 2001 se je število črpalk za E85 povečalo na več kot 600. Predvideno je, da bo v letu 2009 skoraj 60% izmed 4000 švedskih bencinskih servisov prodajalo E85.

  Francija

  Uvedba biogoriva je bila razvijana in podpisana s strani številnih organizacij, vključno s Fordom. Uredba omogoča obsežno davčno spodbudo za alternativna goriva in vozila s FFV tehnologijo ter namestitev 1500 črpalk z E85 do konca leta 2008. Francoska vlada se je zavezala, da bodo 30% vseh nakupov vozil v letu 2008 predstavljala vozila FFV.

  Evropa

  Evropska vozila Ford so sestavljena iz več kot 250 kosov nekovinskih recikliranih materialov, kot so plastika, guma in tkanine, kar prihrani letno okrog 14.000 ton materialov iz deponije. Razvili smo tudi celoten program z navodili za recikliranje, povečali uporabo recikliranih materialov in zmanjšali uporabo nevarnih snovi. Naš končni cilj je izdelava avtomobilov, ki bodo lahko skoraj v celoti reciklirani.

  Globalno

  V prejšnjem desetletju smo strankam po svetu dobavili več kot dva milijona vozil na etanol. V naši ponudbi so trenutno štirje novi modeli FFV v Severni Ameriki in model Focus FFV na Tajskem, medtem ko so v Braziliji vozila na bioetanol in FFV že dolgo uveljavljena.

  1,5 milijarde € smo namenili za razvoj številnih okoljskih tehnologij za Forda.
Bookmark & Share